Do kogo jest skierowana oferta?

Kurs ten dedykowany jest dla osób pracujących lub chcących rozpocząć prace z psami obronnymi w charakterze pozoranta lub będących na stanowisku na którym wymagana jest praca z psami obronnymi:

 • pozoranci
 • przewodnicy
 • trenerzy
 • pomocnicy
 • osoby prowadzące szkolenia z psami służbowymi
 • inni zainteresowani rozwojem swoich umiejętności

Szkolenie jest dostosowane do potrzeb związanych z specyfiką służby i skupia się nie tylko na motywacji psów ale i na innych aspektach z tym związanych tj. techniki pracy, szkolenia oraz bezpieczeństwo przewodnika, trenera oraz pozoranta podczas treningów uwzględniających warunki zbliżone do działań bojowych.

Program kursu każdorazowo jest analizowany oraz dostosowywany do potrzeb służb takich jak:

 • Wojsko
 • Policja
 • Wojska Specjalne
 • Jednostki antyterrorystyczne
 • Żandarmeria
 • Służba Więzienna
 • Straż Graniczna
 • Ochrona
 • Prywatne firmy szkolące psy do obrony
 • Inne

Cele szkolenia

 1. Wyszkolenie oraz zapoznanie personelu grup K9, z tematyką bezpiecznego poruszania się w kombinezonie do pełnego gryzienia oraz pozostałym sprzętem niezbędnym do budowania motywacji u psów gryzących
 2. Wyszkolenie personelu K9 z tematyką posłuszeństwa użytkowego.
 3. Budowanie świadomości na temat ważności funkcji przewodnik, trener, pozorant w systemie szkolenia K9 oraz wskazanie ścieżki rozwoju i możliwości treningowych.

Poza częścią praktyczna, szkolenie w 30% zawiera panel wykładów poświęcony poniższej tematyce:

 • kim jest pozorant
 • delekcja i testy psów.
 • rodzaje sportów obronnych oraz różnice.
 • rodzaje psów służbowych.
 • różnice pomiędzy pracą z psami służbowymi a psami sportowymi.
 • sprzęt
 • rodzaje agresji
 • etapy rozwoju psa
 • planowanie treningów
 • kluczowe elementy w pracy pozoranta.
 • praca z przewodnikiem.
 • przygotowanie placu treningowego/obiektów oraz wyposażenia do pracy
 • Bhp pracy z psami.
 • inne w zależności od potrzeb kursantów

Natomiast 70% to praktyka która ma na celu:

 • zwieszenie koordynacji oraz pewności siebie w poruszaniu się w stroju do pełnego gryzienia.
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz prawidłowe wykorzystanie rękawów tradycyjnych oraz ukrytych do gryzienia
 • wprowadzanie technik gryzienia góra/dół
 • poprawianie techniki gryzienia
 • łączenie posłuszeństwa z technikami gryzienia
 • zapoznanie się ze sprzętem szkoleniowym oraz metodami prawidłowego wykorzystania
 • praktyczne planowanie oraz organizacja treningów
 • rozpoznawanie rodzajów agresji oraz praca na popędach
 • wprowadzanie puszczanie bez budowania konfliktu z psem
 • praca oraz metody szkoleniowe w kagańcu
 • inne

Koszty szkolenia uzależniony jest wielu czynników:

 • liczby godzin (1h czy 100h)
 • liczby uczestników szkolenia
 • liczby prowadzących specjalistów
 • dodatkowych kosztów związanych z szkoleniem (zakwaterowanie, wyżywienie, transport, wyposażenie specjalistyczne, wynajem obiektów, itp.)

K9 Projekt zapewnia wyposażenie szkoleniowe takie jak:

 • kombinezony do pełnego gryzienia
 • rękawy do gryzienia
 • nogawki do gryzienia
 • gumowe ręce oraz nogi do nauki gryzienie w realnych sytuacjach
 • w zależności od potrzeby uczestników psy na różnych poziomach wyszkolenia
 • inne wyposażenie w zależności od potrzeb

Czas trwania

4-5 dni szkoleniowych

Gdzie

Ośrodek Szkolenia Psów Obronnych K9 Projekt ul. C. K. Norwida 6, Rasztów k. Warszawy lub w lokalizacji szkolonej grupy.