Dla osób pracujących z psami: przewodnik, trener, pozorant (decoy), detekcja użytkowa