Do kogo jest skierowana oferta?

Szkolenia dedykowane są dla osób pracujących lub chcących rozpocząć prace z psami bojowymi:

 • pozoranci
 • przewodnicy
 • trenerzy
 • zespoły bojowe
 • pomocnicy
 • osoby prowadzące szkolenia z psami służbowymi
 • inne.

Szkolenie jest dostosowane do potrzeb związanych ze specyfiką służby i skupia się nie tylko na motywacji psów ale i na innych aspektach z tym związanych

Oferta firmy K9 Projekt obejmuje następującą tematykę:

 • wykorzystanie psów bojowych w różnym środowisku (teren miejski, leśny, akweny wodne) z wykorzystaniem pozorantów
 • metodykę prowadzenia oraz planowania trening psów oraz personelu K9
 • posłuszeństwo specjalistycznego mającego na celu przygotowanie psów oraz personelu K9 do (strzelań, pracy na obiektach, przerzutu, pracy w warunkach nocnych itd.)
 • wyszukiwanie zapachów, materiałów wybuchowych
 • wyszukiwanie ludzi w terenie otwartym oraz zurbanizowanym
 • tropienie w terenie otwartym oraz zurbanizowanym
 • rozwiązywanie nowo powstałych problemów w trakcie szkolenia psów
 • pielęgnację oraz żywienie psów
 • przygotowanie ludzi do pracy na stanowiskach (dowódca/lider k9, przewodnik, trener, pozorant)
 • testy oraz selekcja psów bojowych.

Gdzie odbywają się szkolenia

 1. Ośrodek Szkolenia Psów Obronnych K9 Projekt w Rasztowie k. Warszawylub inne miejsca spełniające dogodne warunki do pracy z psami bojowymi.
 2. Możliwe jest wybranie innej lokalizacji w miejscu wybranym przez zamawiającego.