Trener. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Zakres działania: posłuszeństwo podstawowe i użytkowe. Praca węchowa w zakresie pracy górnym wiatrem.

W Policji od 13. lat, obecnie przewodnik Wojtka – psa do wykrywania zapachu materiałów wybuchowych. Od 6. lat w Ochotniczej Straży Pożarnej, przewodnik Regara  certyfikowanego psa ratowniczego specjalności terenowej i gruzowiskowej.