Trener. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Zakres działania: posłuszeństwo podstawowe i użytkowe.

Na codzień pracuje w Komendzie Stołecznej Policji. Jest przewodnikiem psów z 15. letnim stażem służby (psy patrolowo-tropiące oraz do wyszukiwania materiałów wybuchowych). Prywatnie wielki miłośnik motoryzacji.